Top
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการแปลเอกสาร
1. ส่งเอกสารให้ประเมินราคา สามารถส่งได้ทั้งแบบเป็นไฟล์งาน เป็นรูปถ่าย พิมพ์เป็นข้อความ ฯลฯ ส่งมาตามช่องทางการติดต่อที่ท่านสะดวก เช่น ไลน์ หรือ เมล พร้อมระบุ ภาษาที่ต้องการแปล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินค่าใช้จ่ายให้ทราบ
2. ชำระเงินเพื่อทำการเริ่มแปล หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร จะทำการประเมินราคาแล้วแจ้งกลับให้ทราบ ลูกค้าสามารถชำระเงิน แล้วแจ้งหลักฐานการโอนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเริ่มทำ การแปล
3. รับรองการแปล หากต้องการให้รับรองการแปลเอกสาร โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่
4. การส่งงาน ส่งเป็นไฟล์ Word , PDF , Excel เป็นต้น ส่งเป็นเอกสารทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชนทั่วไป สำหรับในเขตพื้นที่ กทม. มีบริการส่งโดยแมสเซ็นเจอร์ หรือมารับเอกสารด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน
ท่านสามารถส่งเอกสารให้ประเมินค่าใช้จ่ายในการแปลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ในกรณีที่เอกสารมีจำนวนมาก มีบริการแปลตัวอย่างฟรี
ขั้นตอนการติดต่องานล่าม
ลูกค้าสามารถโทรสอบถามอัตราค่าบริการได้ โดยการแจ้งรายละเอีดยของวันที่ เวลาทำงาน ลักษณะของงาน พร้อมระบุภาษาที่ต้องการ
Copyright 2019 www.translationinter.com Powered by บ้านเว็บไซต์